Kontaktuppgifter

 

Norakörens styrelse:

Körens dirigent - Marika Esch telnr: 040-5807782
Ordförande - Monica Sirén 050-5664021

Viceordf. - Ulla Smeds 050-4024184
Sekreterare - Camilla Ulfvens 050-3503955
Kassör - Veronica Jansson 050-5894524    
Hanne Paakkinen 040-5720660