VÄLKOMMEN TILL NORAKÖRENS HEMSIDA

 

Norakören är en damkör i Närpes som leds av Marika Esch och består av ca 40 sångare. Kören är uppdelad i Sopran 1 och 2 samt Alt 1 och 2.

Kören övar en gång per vecka i SÖFF i Yttermark och har sångare från i stort sett hela Närpes. Eftersom flera av körmedlemmarna tidigare sjungit i NOrrnäs respektive RAngsby damkör så fick kören sitt namn NORAKÖREN. Hösten 2011 fusionerades Pörtom-Övermark damkör med Norakören.
Kören har uppträtt bl.a. i St. Nicholauskyrkan i Prag och på Svenska teatern i Helsingfors.   Kören deltog i sångfesten i Åbo i juni 2011. Kören besökte Köpenhamn på en mycket lyckad körresa hösten 2012. I oktober 2013 deltog kören i FSD:s jubileum i nya musikhuset i Helsingfors. Norakören ordnade i december 2014 en bejublad julkonsert i den nya Frans Henriksonsalen i Närpes.
Kören firade sitt 10-årsjubileum våren 2015, vilket firades med en konsert samt en resa till Calella i Spanien. Kören deltog i FSSMF:s sångfest i Karleby sommaren 2016.