VÄLKOMMEN TILL NORAKÖRENS HEMSIDA

        

Norakören är en damkör i Närpes som leds av Marika Esch sedan starten 2005 och består av ca. 30 sångare. Kören sjunger i 2-4 stämmor och har en varierande repertoar.

Kören övar en gång i veckan i Mosebacke skola och har sångare från i stort sett hela Närpes. Eftersom flera av körmedlemmarna tidigare sjungit i NOrrnäs respektive RAngsby damkör så fick kören sitt namn NORAKÖREN. Hösten 2011 fusionerades Pörtom-Övermark damkör med Norakören.
Kören har uppträtt bl.a. i St. Nicholauskyrkan i Prag och på Svenska teatern i Helsingfors.   Kören deltog i sångfesten i Vasa 2006 och Åbo 2011. Kören besökte Köpenhamn på en mycket lyckad körresa hösten 2012. I oktober 2013 deltog kören i FSD:s jubileum i nya musikhuset i Helsingfors. Norakören ordnade i december 2014 en bejublad julkonsert i den nya Frans Henriksonsalen i Närpes.
Kören firade sitt 10-årsjubileum våren 2015, vilket firades med en konsert samt en resa till Calella i Spanien. Kören deltog i FSSMF:s sångfest i Karleby sommaren 2016.

Hösten 2017 ordnade kören tillsammans med Rockbultarna en konsert, Höstrock, i simhallens festsal. Publikuppslutningen var stor och programmet uppskattat.

9-10.3 2019 ordnades FSD:s förbundsdagar i Närpes. 115-120 korister från hela Svenskfinland deltog under de båda dagarna. Temat under helgen var integrering av kvinnor från andra länder i körverksamheten.

1-5.5 2019 deltog kören i festivalen Riga Sings. Kören deltog i en klass som bedömdes av en jury. Deltagandet var väldigt lärorikt och hela resan en upplevelse att minnas. Bl.a. hade vi en guide, vars starka och gripande berättelse om Lettlands väg till självständighet gav flera korister blanka ögon. Juryns bedömning "very good" gav upphov till stolthet i bussen hem.

Coronapandemin påverkade åren 2020-2021 på så vis att verksamheten begränsades och övningar skedde till stor del via zoom. Höstterminen 2021 kunde dock genomföras "normalt" och resulterade i en mycket fin julkonsert i december.

9-12.6 2022 deltog kören i Sång-och Musikfesten i Helsingfors.

Körens hittills största utmaning genomfördes våren 2023 när vi tillsammans med damkören QuinnTon framörde mässan Missa Popularis av Mårten Jansson i Trefaldighetskyrkan i Vasa 15.4 och i Närpes kyrka 16.4. Mässan är inspirerad av svensk folkmusik och framfördes tillsammans med en stråkensemble. En mäktig och fin upplevelse!